‘Ieder kind heeft iemand nodig die voor hem of haar strijdt’

Morgen … gaan we met alle deelnemers verbinding zoeken om de kansen van leerlingen in het Delftse onderwijs te vergroten. Dat was één van de belangrijkste voornemens van de meet-up Klassen Delft, die School’s cool samen met de Gemeente Delft en de makers van de serie Klassen op 2 juni 2021 organiseerde.

Het gedachtengoed van deze documentaire vormde het startpunt van de meet-up. 75 betrokkenen in en om het Delftse onderwijs haalden met elkaar de lokale problematiek boven water, deelden ervaringen en bedachten wat er anders kan en wat al goed werkt. Het doel was een dialoog op gang te brengen en met elkaar voornemens te formuleren waarmee men #morgen op weg gaat naar samenwerkingen en oplossingen.

Eyeopeners Ester

Ester Gould, één van de makers van Klassen, vertelde haar eyeopeners. “De documentaire deed haar inzien hoe oneerlijk het is dat kinderen al op hun 11e ‘in de sjoelbak’ worden gegooid. Kinderen die opgroeien in een minder kansrijke omgeving hebben zo te weinig tijd om te laten zien wat ze kunnen. Ook hebben we de neiging de schuld bij het kind zelf te leggen in plaats van te kijken wat er is misgegaan. Daarentegen worden kinderen die in een kansrijke omgeving opgroeien juist gek gemaakt in een rat race, waarin een hoog schooladvies het belangrijkste is. We moeten starten met kinderen serieus nemen en als minimensen te zien.”

Drie thema’s Klassen Delft  

In de meet-up bespraken de deelnemers in groepjes onder leiding van een tafelheer of -dame één van de volgende thema’s:

A. Lage verwachtingen en de slechtere prestaties: een self-fulfilling prophecy. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een moeilijke thuissituatie niet leidt tot lagere verwachtingen van een kind? Genoemde oplossingen waren bijvoorbeeld het organiseren van een training open gesprekstechnieken voor docenten en het houden van (meer) driehoek-gesprekken tussen leerkracht, ouder en leerling.

B. De connectie tussen school en de buurt. Hoe zorgen we voor een goede aansluiting van wijk en school zodat zij elkaar aanvullen? Hierbij werd gedacht aan het uitrollen van het community-school concept op andere scholen en het aanbod van taal- en talentenontwikkeling voor scholen van DOK en het Cultuurhuis Delft.

C. De grote oversteek. Hoe kunnen we het contact tussen het primair en het voortgezet onderwijs versterken zodat leerlingen soepel over kunnen gaan naar een niveau dat bij hen past? Als voorbeeld werden concepten als School’s cool besproken waarbij mentoren en studenten leerlingen helpen bij deze overstap en het zelfvertrouwen vergroten.

In de themagesprekken kwam vooral aan bod welke activiteiten al ondernomen worden in Delft, waar men tegenaan loopt en wat men zelf kan bijdragen om de kansengelijkheid te vergroten. Lees hier meer over de bevindingen en de ideeën die zijn genoemd door de deelnemers.

Samen werken aan oplossingen

Tot slot beantwoordden de deelnemers de vraag: Waarmee start jij morgen om de kansengelijkheid te vergroten? Wethouder Lennart Harpe gaf aan te willen onderzoeken waar in het Delftse beleid belemmeringen voor gelijke kansen voor kinderen kunnen worden weggehaald. “We kunnen zo de bomen van de rails halen.” GKA kwartiermaker Yolande Ulenaers wilde bekijken hoe we er voor kunnen zorgen dat kinderen juist in bubbels kansarm-kansrijk opgroeien. SCO bestuursvoorzitter Robert Lock zag de passie en creativiteit van de deelnemers als een mogelijkheid om kansrijk onderwijs met elkaar weer een stapje beter te kunnen gaan doen. “Want samen maken we het verschil.” Ester Gould vatte de meet-up mooi samen: “Ieder kind heeft iemand nodig die voor hem of haar strijdt.” Het inspireerde de deelnemers om zich daarvoor in te zetten. Lees hier hun voornemens voor #Morgen.

Klassen Delft: het vervolg

De meet-up is succesvol verlopen, maar hoe nu verder? Een aantal zaken staan gepland. De beleidsambtenaren Onderwijs bekijken met wethouder Lennart Harpe wat er mogelijk is om de kansengelijkheid voor leerlingen in Delft te vergroten. Ook zijn we samen met een paar deelnemers in een klein overleg aan de slag gaan om ideeën van de meet-up te concretiseren. Over een half jaar geven we een terugkoppeling over wat hier is uitgekomen.

Dit is wat wij op stapel hebben staan. Natuurlijk zijn we héél benieuwd naar wat de deelnemers met de input van de meet-up gaan doen? Met wie zoeken zij contact? Welk idee of actie wordt opgepakt? Laat het ons weten? Kunnen wij helpen of wil je iets delen? Mail naar marijke@schoolscooldelft.nl.

De meet-up Klassen Delft is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Gemeente Delft, Fonds Schiefbaan Hovius en Pro Juventute

Credits foto’s: HUMAN – Klassen

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top