Klachtenprocedure

Klachten?

Heeft u vragen bij een bepaalde beslissing of aanpak?  Gebeurt er iets waarmee u het niet eens bent? Vindt u dat u niet juist behandeld bent? Wij vinden het belangrijk dat u ons dit laat weten.

Om u te helpen de juiste weg te vinden voor uw vraag, klacht of melding hebben de stappen op een rij gezet. Ook hebben we enkele tips voor u.

1 Wacht niet

Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt.

2 Spreek de juiste persoon aan

Bespreek uw probleem eerst met de persoon om wie het gaat of met de mentor. Wanneer dit niets oplost, neem dan contact op met de mentorcoördinator of de projectleider (ellen@schoolscooldelft.nl). 

3 Neem de tijd

Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak en zorg dat u voldoende tijd hebt om uw standpunt toe te lichten.

4 Leg afspraken vast als u dat nodig vindt

Als het nodig is kunt u na afloop van het gesprek de afspraken samen vastleggen, zodat er geen misverstand over kan bestaan

Komt u er niet uit?

Soms lukt het niet om uw probleem op te lossen in een gesprek met medewerkers van School’s cool Delft. Als ouder, opvoeder of leerling kunt u een klacht indienen via klachtencommissie@schoolscooldelft.nl. Voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. Hierin geven wij informatie over de afhandeling van klachten. U kunt ook contact opnemen via info@schoolscooldelft.nl.
Scroll to Top