Hoe meld je een leerling aan voor School’s cool?

Het uitgangspunt van School’s cool is dat alle betrokkenen gemotiveerd zijn voor deelname aan een traject van School’s cool.

Scholen

Alle basisscholen en middelbare scholen in Delft ontvangen een uitnodiging om leerlingen voor te dragen voor een School’s cool project. Voordrachten voor groep 8 en de brugklas moeten bij voorkeur in februari binnen zijn. Voor het voortgezet onderwijs kan het hele schooljaar een leerling voorgedragen worden.

Ouders, leerlingen of begeleidende instanties

Alle partijen kunnen School’s cool benaderen om een leerling aan te melden of hier informatie over te vragen.  Dit kunnen ze doen door telefonisch of via een mail contact op te nemen met de projectleider. Er mag geen betaald alternatief zijn.

Motivatie voor deelname bij alle betrokken

Het uitgangspunt van School’s cool is dat alle betrokkenen gemotiveerd zijn voor deelname aan een traject van School’s cool.  Daarom kan een school alleen aanmelden als  ouders en leerling daar hun goedkeuring aan gegeven hebben. Bij een aanmelding door ouders, leerling of instantie wordt er altijd contact gezocht en overlegd met de school van de leerling.

Waarom hebben leerlingen ondersteuning nodig?

  • Onzekerheid en niet goed voor zichzelf op kunnen komen. Veranderingen zijn moeilijk. 
  • Een leerachterstand, opgelopen door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen.
  • ‘Last’ van dyslexie, hoogbegaafdheid of hyperactiviteit. 
  •  Ouders kunnen door omstandigheden niet goed helpen met de veranderingen, doordat ze bijvoorbeeld er alleen voor staan, ziek zijn, niet goed Nederlands spreken of het onderwijssysteem niet kennen

Voordrachtsbespreking en intakegesprek

In alle gevallen wordt met de school de voordracht van de leerling besproken. Dit is nodig omdat we altijd meer leerlingen aangemeld krijgen dan we kunnen plaatsen. Op basis van de voordrachten selecteren we de leerlingen die in aanmerking komen voor een plaats bij School’s cool. Daarna volgt een intakegesprek met ouders en leerling waarna de aanmelding definitief wordt.

CONTACT

Scroll to Top