Kortom: de mentor probeert structuur aan te brengen in het schoolleven van de leerling.

Leuk dat je interesse hebt om mentor bij School’s Cool te worden!

Wat doen wij? Wij verbinden leerlingen, die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben met thuismentoren. Iedereen van 18 jaar of ouder, die zich in het onderstaande profiel herkent, kan zich bij ons aanmelden als mentor. Na een kennismakingsgesprek kijken de projectleiders aan welke leerling jij het beste kan worden gekoppeld en welke mentorcoördinator jou gaat begeleiden. Daarna gaat het mentoraat van start en maak je kennis met jouw leerling en de ouder(s). Een mentoraat duurt minimaal een jaar. Wekelijks ga je naar de leerling thuis om hem of haar te helpen. Bekijk ook de voordelen.

Activiteiten

Na de eerste kennismaking komt de mentor wekelijks bij de leerling thuis. Samen bekijken jullie de schoolagenda en bespreek je hoe je het beste huiswerk kunt maken en plannen. Hoe je je agenda overzichtelijk houdt en wat een goede werkplek is. Kortom: de mentor probeert structuur aan te brengen in het schoolleven van de leerling.

Contact met ouders ​

Omdat er altijd ten minste een ouder aanwezig moet zijn tijdens het huisbezoek, kan de mentor de ouders betrekken bij de schoolervaringen van hun kind en eventuele problemen met hen bespreken. Daarnaast kan de mentor de ouders vergezellen naar ouderavonden of rapportbesprekingen en onderhoudt hij contact met de klassenmentor.

Er op uit

Een mentor kan ook helpen bij het zoeken naar een passende vrijetijdsbesteding voor de leerling. Daarnaast trekken mentor en leerling er af en toe samen op uit, om een bioscoop of museum te bezoeken, om een strandwandeling te maken of iets anders leuks te ondernemen.

Voordelen voor mentoren

Persoonlijke groei​

Als mentor haal je in de regel veel voldoening uit een mentoraat: het verruimt je horizon en kan daardoor een persoonlijke verrijking zijn.

Introductie

Voor onze nieuwe mentoren organiseren we introductiebijeenkomsten. Tijdens deze avonden krijgen de nieuwe mentoren veel (praktische) informatie waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun begeleidingstraject.

Begeleiding mentorcoördinator

Gedurende de periode van het mentoraat zorgt School’s cool voor een goede begeleiding door mentorcoördinatoren. Zij staan de mentoren met raad en daad bij. Alle mentoren worden ingedeeld in een mentorgroepen, die iedere zes weken bijeenkomt. Ook kan de vrijwilliger tussentijds contact opnemen met zijn mentorcoördinator, die ook zijn eerste vaste aanspreekpunt is.

Themabijeenkomsten​

Daarnaast organiseert School’s cool ieder jaar enkele themabijeenkomsten.

Vrijwilligersvergoeding

Mentoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 35,– per maand (behalve in de maand augustus).

Verzekering​

Er is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de mentoren.

Jaarlijks feest ​

Aan het einde van het schooljaar wordt er voor alle mentoren en andere vrijwilligers een informele bijeenkomst georganiseerd om het jaar feestelijk met elkaar af te sluiten.

Profiel

Een mentor is enthousiast, geduldig, inspirerend en flexibel.

Volwassen & Inspirerend

De mentor is een volwassen en inspirerende vrijwilliger, en neemt de leerling als het ware bij de hand tijdens deze stap en helpt hem of haar bij alle voorkomende uitdagingen en problemen.

De mentor is een goed opgeleide volwassene

• Kan zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de leerling; • wil en kan zich gedurende een tot anderhalf jaar gemiddeld anderhalf uur per week beschikbaar stellen; • is enthousiast, geduldig, inspirerend en flexibel; • heeft gevoel voor humor.

Open en coachende houding

Verder heeft de mentor een open, coachende houding en interesse in de sociale en culturele achtergrond van de leerling en zijn ouder(s). Hij onderhoudt (waar nodig) contact met school en kan een stimulerende rol spelen in het vergroten van de betrokkenheid van de ouder(s) bij de schoolloopbaan van hun kind. Ook de algemene ontwikkeling van de leerling wordt gestimuleerd.

Verklaring omtrent gedrag

Voor elke mentor vragen wij een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan.

CONTACT

Scroll to Top