Als jij er bent

vind ik leren leuk

Wat is de Huiswerkkamer? Lees verder.
Word jij onze nieuwe mentorcoördinator? Klik hier.

Thuismentoren voor scholieren

School’s Cool is een mentororganisatie die leerlingen van 11 tot en met 18 jaar ondersteunt in vijf verschillende programma’s. Ons doel is het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen in groep 8 tot en met het voortgezet onderwijs. Samen met 85 vrijwillige mentoren begeleiden we jaarlijks gemiddeld 100 mentoraten. De mentoren bezoeken de leerlingen wekelijks 1 tot 1,5 uur thuis om hen te ondersteunen in hun schoolcarrière. Zo levert School’s Cool een bijdrage aan het voorkomen van onderwijsachterstanden en schooluitval in Delft.

Het leukste was dat we

zo vaak hebben gelachen

VOOR GROEP 7 EN 8

Leerlingen krijgen begeleiding tijdens groep 7 en 8 van de basisschool.

De mentor werkt met de leerling aan goede studievaardigheden, bereidt de leerling voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs en ondersteunt de leerling en de ouders bij het maken van een goede schoolkeuze. De begeleiding duurt tot het einde van groep 8.

VOOR BRUGKLAS

Leerlingen die de overstap maken naar de brugklas krijgen begeleiding van school's cool mentoren.

De overgang van basisschool naar de brugklas is voor leerlingen een spannende tijd. Ze verhuizen naar een nieuw schoolgebouw met allemaal nieuwe kinderen en allerlei verschillende, nog onbekende docenten. Soms vinden leerlingen deze stap moeilijk en ingrijpend. Ze hebben gevoel vast te lopen en overzien het schoolwerk niet meer. De thuismentor helpt de leerling deze overstap te maken.

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen​

en ben zelfstandiger geworden​

Iedereen zegt altijd wat ik moet doen

Jij vraagt echt hoe het met me gaat

VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS

Dit traject is bedoeld voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar die dreigen vast te lopen.

Ook na de brugklas zijn er soms schoolperiodes dat het minder goed gaat. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het even niet lukt. De leerling haalt slechte cijfers, zakt voor examens, verzuipt in huiswerk of er zijn problemen met docenten en/of andere scholieren. De leerling loopt vast en weet niet meer hoe dit aan te pakken. Met een grote kans dat deze situatie eerder verslechtert dan verbetert. Thuismentoren kunnen hierbij helpen en de leerling begeleiden.

PROJECTLEIDING

 • Phoenixstraat 112
 • 2611 AK Delft
 • info@schoolscooldelft.nl
 • Marijke Rethans
 • 06-53404708
 • marijke@schoolscooldelft.nl
 • Ellen de Looff
 • 06-42404908
 • ellen@schoolscooldelft.nl
 • Marloes van Kemenade
 • 06-30921431
 • marloes@schoolscooldelft.nl
Scroll to Top