Wij zoeken een nieuwe mentorcoördinator in Den Haag

School’s Cool is een organisatie die kwetsbare leerlingen tussen 11 en 14 jaar ondersteunt met een mentor. Het doel van het mentorprogramma is het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van leerlingen te vergroten, zodat zij hun schoolcarrière succesvol kunnen afronden. Hiermee leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de kansenongelijkheid. De vrijwillige mentoren bezoeken leerlingen wekelijks thuis, in hun eigen omgeving, voor periode van ongeveer één jaar.

In Den Haag zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger, die ons helpt als mentorcoördinator bij:

  • het begeleiden van een groep van maximaal zeven mentoren.
  • het leiden van mentorbijeenkomsten.
  • het voeren van intakegesprekken met leerlingen en ouders én voordracht gesprekken met de leerkracht of intern-begeleider van de school.
  • het vastleggen van gegevens van leerlingen en mentoren, zodat we overzicht houden over de voortgang van de mentoraten.

Wat biedt School’s Cool jou?

  • Waardevol vrijwilligerswerk in een leuk team.
  • Je kunt je ontwikkelen door intervisies, trainingen en themabijeenkomsten.
  • Flexibele uren (zo’n 6 uur per week). Je kunt jouw tijd zelf indelen.
  • Een vrijwilligersvergoeding van € 136,- per maand, 11 maanden per jaar.

Meer weten?

Wil jij kwetsbare leerlingen een kans geven en weten of mentorcoördinator iets voor jou is, bel gerust met Levine (06-42637066). Heb je interesse, stuur dan je CV met een korte motivatie naar levine@schoolscooldenhaag.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top