We wensen jullie een mooi en inspirerend 2022

2021 ligt achter ons en we beginnen aan een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en hopelijk veel mooie momenten. Ben je benieuwd naar wat wij in 2021 hebben gedaan, wat onze mijlpalen waren en wat we hebben ervaren? Dat vind je hier in ons jaarbericht.

Wat gaan we doen in 2022?

We zitten vol plannen voor het nieuwe jaar. Het projectplan 2022-2025 is af. De gemeente Delft en een aantal fondsen hebben al subsidies toegezegd. Het School’s cool-concept, waarbij mentoren leerlingen thuis en in samenspraak met school begeleiden bij het maken van huiswerk en zelfstandig leren werken is beproefd. Het gaat er nu om met dit concept meer leerlingen te bereiken en te ondersteunen.

Groep 7 en MBO

School’s Cool Delft richt zich vooral op groep 8 en VO-leerlingen. In de toekomst willen we ons ook richten op groep 7-leerlingen en de overstap naar het MBO. We streven ernaar zo’n 100 leerlingen per jaar te ondersteunen. Daarvoor is het belangrijk dat we voldoende mentoren vinden en aan ons binden. Dat willen we onder andere doen door een interessant scholingsprogramma aan te bieden, zodat mentoren kunnen groeien. Voor het werven van mentoren willen we bekijken of we meer kunnen samenwerken met andere maatjesprojecten, bedrijven en de politiek in Delft.

Midden-Delfland

Op dit moment ondersteunen we al enkele leerlingen die in Den Hoorn of Schipluiden wonen, en in Delft op school zitten. Het komende schooljaar gaan we samen met School’s cool Westland bekijken of we meer leerlingen in de gemeente Midden Delfland kunnen bedienen, waarbij School’s cool Delft zich richt op de scholen in Schipluiden en Den Hoorn en School’s cool Westland op de scholen in Maasland.

Hulp en inzet van velen

School’s cool Delft kan al deze leerlingen ondersteunen door de waardevolle hulp en inzet van velen.
De Gemeente Delft en Fondsen geven ons het vertrouwen met subsidies. Delftse bedrijven helpen
onder meer bij de werving van vrijwilligers. En, onze vrijwillige mentoren staan wekelijks klaar voor de
leerlingen. Zíj vormen het hart van School’s cool Delft. Zij committeren zich een jaar – maar vaak veel
langer – aan onze kansrijke maar kwetsbare leerlingen en hun schoolcarrière. Zo helpen zij de
kansengelijkheid in Delft te vergroten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top