Ondertekening manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’

School’s cool Delft heeft ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ ondertekend. In een digitale ontmoeting onderschreven 21 Delftse maatschappelijke organisaties het manifest van de gemeente Delft. Zo gaven zij aan te willen werken volgens de 11 uitgangspunten die hierin zijn opgesteld.

De gemeente Delft presenteert met dit manifest een nieuwe visie op het bieden van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien van de Delftse jeugd. Dit vormt de basis voor een duurzame werkwijze, waarin gemeente en de organisaties zich vooral opstellen als partners van ouders en jongeren.

Uitgangspunten manifest

 • We bevorderen dat jeugdigen zich leeftijdsadequaat ontwikkelen, in goede fysieke en mentalen gezondheid.
 • We zien ouders als de eerstverantwoordelijken voor het bevorderen van een leeftijdsadequate, gezonde ontwikkeling bij hun kinderen.
 • We zijn het erover eens dat we niet elke kwestbaarheid of moeilijkheid moeten problematiseren of voorzien van een label.
 • We benutten de kracht van preventie!
 • We zorgen voor een laagdrempelig, toegankelijk aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.
 • We vinden het belangrijk om opvoed- en opgroeiproblemen en -risico’s vroeg te signaleren.
 • Ons uitgangspunt is het ‘goed genoeg’-principe. Dat geldt zowel bij het verlenen van lichte hulp als bij het toewijzen van meer specialistisch hulp.
 • We willen dat professionals vanuit een systeemgerichte blik werken. Dat geldt voor mensen die problemen en risico’s signaleren én voor de professionals die de melding hierover ontvangen.
 • Als specialistische hulp nodig is, zorgen we ervoor dat deze passens is en op het juiste moment wordt geboden.
 • Wanneer we signaleren dat de ontwikkeling en/of veiligheid van jeugdigden wordt bedreigd, zorgen we voor een zorgvuldige taxatie van signalen en risico’s.
 • We erkennen dat bij het opvoeden en opgroeien van de Delftse jeugd veel partners betrokken zijn – ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. Hun onderlinge samenwerking is cruciaal voor een goede ondersteuning.

Maatschappelijke organisaties

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ is – naast School’s cool – ondertekend door: GGD Haaglanden, Jeugdformaat, Delft Support, Samenwerkingsverband VO Delflanden, JGZ, Jong doet meer, Delft voor Elkaar, GGZ Delfland, Laurentius, Jeugdbescherming west, Vitalismaatjes, Can Dream, PPO Delflanden, Humanitas, Stichting Delftse Peuterspeelzalen, Zel, Librijn, SCO Delft, Reinier de Graaf, Stichting Jeugd <en> Alcohol en Gemeente Delft.

Lees hier het Manifest opvoeden en opgroeien in Delft 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top