Geschiedenis

Oprichting School's Cool Delft 2009

De stichting School’s cool Delft is in oktober 2009 opgericht, op initiatief van Mirjam Biegstraaten en Joan Koene. In schooljaar 2010-2011, het eerste jaar dat School’s cool in Delft actief was, zijn 15 mentor-leerlingkoppels aan de slag gegaan. In de eerste jaren is School’s cool Delft actief geweest in het begeleiden van leerlingen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.

De Juiste Keuze 2012​

Sinds juni 2012 is het project De Juiste Keuze onderdeel geworden van de stichting School’s cool Delft. School’s cool en De Juiste Keuze vullen elkaar perfect aan en hebben dezelfde doelstelling. De Juiste Keuze begeleidde ouders van leerlingen van groep 8 in het maken van de juiste keuze van het vervolgonderwijs voor hun kinderen. Oorspronkelijk is De Juiste Keuze in 2006 door de gemeente Delft opgestart vanuit het onderwijsachterstandenbeleid

XS, SsC en XL 2016

In 2016 is De Juiste Keuze opgegaan in School’s cool XS. Het zwaartepunt van de begeleiding van leerlingen uit groep 8 verschoof hierdoor van ondersteuning van de ouders naar een mentorprogramma voor de kinderen zelf. In 2016 zijn we ook gestart met de begeleiding van leerlingen vanaf het 2e leerjaar in het voortgezet onderwijs (XL) Vanaf het schooljaar 2016/2017 zijn er dus drie programma’s actief binnen School’s cool Delft, namelijk XS, SsC en XL. Oorspronkelijk is De Juiste Keuze in 2006 door de gemeente Delft opgestart vanuit het onderwijsachterstandenbeleid

Scroll to Top