Online meet-up Klassen Delft op woensdagavond 2 juni 2021

Gelijke kansen voor elk kind een onhaalbare zaak? Wij denken van niet. Daarom organiseren we in samenspraak met de gemeente Delft en de makers van het televisieprogramma Klassen een online meet-up over dit onderwerp op woensdag 2 juni a.s van 19:00 tot 21:30 uur.

In de meet-up wordt alles benaderd vanuit het gedachtengoed van de serie Klassen. Ester Gould, één van de makers, is zelf ook aanwezig. Het idee is om met betrokkenen in en om het onderwijs in Delft te praten over oplossingen. Fragmenten van Klassen dienen als een startpunt voor dit gesprek. Samen halen we zo de lokale problematiek boven water, delen we ervaringen en bedenken we wat er anders moet. Wat werkt er al goed en wat kan beter? De moderator is ingenieur en docent aan de TU Delft Hoessein Alkisaei. Heeft u interesse om mee te doen? Meld u aan via dit formulier.

Er worden deze avond drie thema’s besproken.

    

Thema A – Lage verwachtingen en de slechtere prestaties: een self-fulfilling prophecy

Een slechte thuissituatie bij kinderen kan een reden zijn om minder van ze te verwachten. Ze  hebben het immers al zo zwaar. Niet gek dus dat ze onder die omstandigheden slechter presteren. Het naar beneden bijstellen van verwachtingen gebeurt vaak met de beste bedoelingen, maar kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Ze worden zo eigenlijk dubbel gestraft, én een slechte thuissituatie en lage verwachtingen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat een moeilijke thuissituatie niet leidt tot lagere verwachtingen van een kind? Meer lezen over dit thema? Klik hier.

Thema B – De connectie tussen school en de buurt

Door het gemis van een ondersteunende thuisomgeving en het verdwijnen van andere mogelijkheden voor kinderen om na school heen te gaan (bv. door bezuiniging in de jeugdzorg of het verdwijnen van buurthuizen) lijkt het soms alsof school deze taken allemaal zou moeten overnemen. Hoe zorgen we voor een goede aansluiting van wijk en school zodat zij elkaar aanvullen en op die manier samen een veilige basis aan kinderen kunnen bieden? En wat moet hierbij op initiatief van de school? Interesse in dit thema? Lees hier verder.

Thema C – De grote oversteek

De overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs is groot; geen vaste docent en klas meer, meer leerlingen, steeds van vak moeten wisselen. De wetenschap dat kinderen in het voortgezet onderwijs veel zelfstandiger moeten zijn, kan er voor zorgen dat de basisschooldocent ‘veilig’ adviseert om te voorkomen dat het de leerling in kwestie afzakt. Hoe kunnen we het contact tussen het primair en het voortgezet onderwijs versterken zodat de basisschooldocent met een gerust hart optimistisch kan adviseren, wetende dat de middelbare scholen extra op de kwetsbare kinderen letten? Meer informatie over dit thema? Kijk hier.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk alvast twee eye catchers van Klassen

 

Credits foto’s en videofragmenten: HUMAN – Klassen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top