Ben jij onze nieuwe mentorcoördinator?

School’s cool is een mentororganisatie, die leerlingen tussen 11 en 18 jaar ondersteunt om hun onderwijskansen optimaal te benutten. Dit werk is gebaseerd op wekelijkse individuele ondersteuning van de leerling door een mentor in de thuissituatie. Hiermee levert School’s cool een bijdrage aan het voorkomen van onderwijsachterstanden en schooluitval van kansrijke, maar kwetsbare leerlingen.

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger, die ons helpt als mentorcoördinator bij:

  • Het begeleiden van een groep van maximaal zeven mentoren.
  • Het leiden van mentorbijeenkomsten.
  • Het voeren van intakegesprekken met leerlingen en ouders én voordrachtgesprekken met de leerkracht of intern-begeleider van de school.
  • Het vastleggen van gegevens van leerlingen en mentoren, zodat we overzicht houden over de voortgang van de mentoraten.

Wat biedt School’s cool?

  • Waardevol vrijwilligerswerk in een leuk team.
  • Je kunt je ontwikkelen door intervisies, trainingen en themabijeenkomsten.
  • Flexibele werkuren (gemiddeld zo’n zes uur per week). Je kunt jouw tijd zelf indelen.
  • Een vrijwilligersvergoeding van € 136,- per maand, 11 maanden per jaar.

Meer weten?

Wil jij helpen de kansen voor kinderen in het onderwijs te vergroten? Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar ellen@schoolscooldelft.nl. Wil je weten of mentorcoördinator iets voor jou is, bel of mail gerust met Ellen de Looff (06-42404908).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top