Aanrader: Expositie Doorkijkers in Stadskantoor Delft

Tot 8 april staan in de publieke ruimte van het Stadskantoor Delft portretten van 32 Delftenaren, die zich inzetten voor een ander en de samenleving. Een van hen is Peter-Jan Weijermans, actief als mentor bij School’s cool Delft vanaf 2010.

Doorkijkers

Doorkijkers zijn Delftenaren die, ondanks tegenstromen en tegenwinden, hun – soms alternatieve en lastig realiseerbare – doel proberen te verwezenlijken. Doorkijkers is een idee van Delftse Bruggen, een platform, dat in Delft en omgeving bijeenkomsten organiseert om sociale cohesie te bewerkstelligen. Medeoprichter George Gelauff noemde bij de start van het project de ‘gamechangers’ van Bart Brandsma als inspiratie: verander van doelgroep, richt je op het midden; verander van onderwerp, zoek binding; verander van positie, ga naast elkaar staan en verander van toon, stel oprechte vragen, luister naar elkaar uit echte interesse.

“Een doorkijker is iemand uit het midden die verder kijkt dan de eigen groep, die zijn blik verruimt. De Delftse kunstenares Sascha van Eijk maakte een kunstwerk dat elke maand van eigenaar, nieuwe doorkijker, wisselde. “Het is een kunstwerk waar je letterlijk doorheen kunt kijken”, aldus Sascha. “Het laat een stadsplattegrond zien en een binnenwereld uit de tijd van Johannes Vermeer en Pieter de Hooch. Destijds keken mensen mijmerend door poortjes en raampjes, verder dan hun neus lang was. Het kunstwerk past goed bij de doorkijkers, want ook zij kijken verder. Ze kijken naar de toekomst en naar hoe zij de wereld kunnen verbeteren.”

32 portretten
Tweeëndertig portretten van mensen die een kunstwerk aan elkaar doorgeven. Dat kunstwerk ging de afgelopen jaren van de ene vrijwilliger naar de volgende. Mensen die koffie schenken in het buurthuis, de schoolkansen van jongeren helpen vergroten (Peter-Jan), een speeltuin beheren, klusjes doen, de buurt schoonhouden en ga maar door. Deze doorkijkers bieden uitzicht op het netwerk van solidariteit en gemeenschapszin onder onze samenleving.

Het project is uitgevoerd in 2019, 2020 en 2021 in Delft in samenwerking met Delft op Zondag. Een team vanuit het platform zocht maandelijks een doorkijker en organiseerde de fotosessie rondom de overdracht van het voor het project ontworpen kunstwerk. De redactie van Delft op Zondag nam interviews af en schreef de artikelen. In het Stadskantoor worden de tweeëndertig portretten aan bezoekers getoond middels panelen met daarop voor elke doorkijker een foto, korte kennismaking en een QR-code die een directe link legt met het bijbehorende artikel op de website van Delft op Zondag. Ben je in de buurt van het gemeentehuis op het Stationsplein, ga dan even kijken. Het is de moeite waard.

Ben je nieuwsgierig naar het Doorkijkersverhaal van School’s cool mentor Peter-Jan, klik hier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top