Vanaf de keukentafel naar meer kansengelijkheid

Met een ‘Ja natuurlijk’ begon mijn avontuur bij School’s Cool. Het is alweer twaalf jaar geleden dat Mirjam Biegstraaten en Joan Koene het initiatief namen om te starten met de stichting School’s cool Delft en mij vroegen mee te doen. Ik werkte samen met Mirjam bij de Freinetschool Delft en kende Joan als ouder. De uitgangspunten van het Freinet onderwijs paste goed bij wat Joan en Mirjam voor School’s Cool voor ogen hadden.

School’s cool Delft begint

Onze eerste vergaderingen waren vooral brainstormsessies. Gewoon thuis aan de keukentafel met een club zeer betrokken mensen met ieder een eigen kijk en invalshoek. Vastbesloten om het verschil te maken voor kansrijke leerlingen in kwetsbare situaties. Kinderen met dezelfde talenten moesten gelijke kansen krijgen, ongeacht de situatie waarin het kind zich bevond. Vrijwillige mentoren gingen deze leerlingen ondersteunen. Daarbij zouden zij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van het kind.

Op 14 september 2009 was het zover. School’s cool Delft opende de deuren en ik was ondertussen secretaris geworden. Er werden subsidies aangevraagd, mentoren gezocht voor de mentorleerlingen en matches gemaakt. Er werden intervisiegroepen opgericht. Het ging destijds om het traject van 1,5 jaar bij aanvang van de brugklas. We kenden de volgende functies; mentorcoördinator, projectcoördinator en projectleider. Het bestuur bestond uit een voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een aantal bijzitters.

Volwassen organisatie

Wat ooit begon als een kleinschalig project met vijftien mentoraten is nu uitgegroeid tot een volwassen organisatie. Inmiddels begeleiden we ook kinderen in de bovenbouw van de basisschool en uit alle klassen van het voortgezet onderwijs. Het is een mooi idee dat we nu ruim 80 mensen hebben rondlopen die allemaal een kind – sommigen zelfs twee – ondersteunen. Dat is de kern van ons verhaal, dat er iemand speciaal voor een leerling wekelijks langskomt, met volledige aandacht, binnen het gezin en de problematiek waarin ze leven. Dat geeft een kind veel zelfvertrouwen. Het is eveneens mooi dat de mentoren blijkbaar iets bij ons vinden, wat henzelf ook verrijkt en doet groeien. Petje af voor alle betrokkenen!

Van Boom naar Bos

Begin december heb ik het stokje van secretaris overgedragen aan Madeleine Bos. Van een Boom naar een heel Bos…, dat kan alleen maar goed gaan 😊. De afgelopen twaalf jaar heb ik gezien hoe waardevol het werk is van School’s cool Delft. Vanuit mijn rol als leerkracht weet ik dat steun en aandacht echt het verschil kunnen maken bij het kind van nu en de volwassene van straks…  Mijn wens voor 2022 is dan ook ‘Stay strong and remember ‘What you plant now, you will harvest later!’

 

Door Caroline Boom, bestuurssecretaris van 2009 tot 2021

De foto’s van Caroline Boom en het leerlingenfeest 2019 zijn van Joop Wollendorf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top