School’s cool Nederland staat al 25 jaar voor gelijke kansen voor ieder kind

Thuismentoraten School’s cool nu belangrijker dan ooit

Dit jaar viert vrijwilligersorganisatie School’s cool Nederland op 22 september aanstaande haar 25e verjaardag. In de afgelopen 25 jaar heeft zij ruim tienduizend schoolgaande kinderen die een steuntje in de rug konden gebruiken, geholpen naar een succesvolle schoolcarrière. Mede door de coronacrisis en het huidige lerarentekort is de aanwezigheid en toegevoegde waarde van School’s cool relevanter geworden dan ooit. In het kader van dit jubileum organiseert School’s cool Nederland een feestelijke bijeenkomst vol interessante sprekers in het Postcode Loterij gebouw, dat in teken staat van mentoring en kansengelijkheid. Ook wordt er van het momentum gebruik gemaakt om de nieuwe landelijke ambassadeur te introduceren. School’s cool heeft 35 vestigingen, waarvan Delft er een is.

Gelijke kansen

School’s cool gelooft in gelijke kansen voor ieder kind, ongeacht de situatie waarin het kind zich bevindt. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom verbindt School’s cool al 25 jaar vrijwillige (thuis)mentoren aan kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Kinderen die vanwege uiteenlopende redenen, op cognitief, sociaal emotioneel en/of identiteitsontwikkelingsvlak, extra aandacht kunnen gebruiken tijdens hun schoolperiode. School’s cool zorgt voor een zorgvuldige matching, formuleert een doelgerichte interventie, komt achter de voordeur en zorgt voor ouderbetrokkenheid. De mentor geeft extra aandacht en begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolcarrière. Mede door deze elementen is het mentorprogramma van School’s cool al jaren een effectieve interventie.

Mentor belangrijker dan ooit

Uit onderzoek van de Radboud Docenten Academie en KBA Nijmegen blijkt dat de rol van mentor, docent en coach sterk bepalend is voor de leermotivatie van het kind. De coronacrisis met het uitvallen van de lessen heeft een grote impact gehad op het leven van kinderen. Analyses van het Nationaal Cohort Onderwijs laten zien dat de doelgroep van brugklas mentoring, waar School’s cool zich ook op richt, evenredig veel nadelen ondervonden heeft van de schoolsluitingen. Juist in de afgelopen periode is het hebben van een mentor extra waardevol voor leerlingen gebleken.

School’s cool heeft de mentoraten in deze periode waar mogelijk doorgezet en aangepast aan nieuwe corona-regels. Voor kinderen was deze begeleiding juist in deze tijd een enorme steun in de rug. Met het aanwezige lerarentekort vormen meer schoolgaande kinderen een kwetsbare doelgroep, waardoor School’s cool verwacht dat in de toekomst nog meer kinderen de hulp van School’s cool kunnen gebruiken. Des de meer reden om stil te staan bij dit belangrijk jubileum en de verbindende kracht van School’s cool tussen scholen en het kind thuis te benadrukken.

Groeiende vraag

School’s cool ziet dit ook terug in het stijgend aantal aanvragen van scholen voor begeleiding van kinderen. Om aan de groeiende vraag naar extra begeleiding te voldoen, is het van belang dat er meer thuismentoren beschikbaar zijn voor nog meer mentoraten. School’s cool werft in het hele land vrijwillige mentoren en kan steeds meer mentoren gebruiken. School’s cool is volledig afhankelijk van subsidie van gemeenten, fondsen en donaties en probeert hiermee een landelijke dekking te bereiken, opdat overal in Nederland kinderen begeleid kunnen worden. Met de introductie van een nieuwe landelijke ambassadeur, hoopt School’s cool meer aandacht te kunnen krijgen voor deze groeiende vraag naar thuismentoren. 

Jubileum

De landelijke Stichting School’s cool organiseert in het kader van dit jubileum op 22 september een feestelijke bijeenkomst met interessante gastsprekers zoals Inge Vossenaar, directeur-generaal van het Ministerie van OCW, Esther Gould, regisseur van o.a. documentaireserie Klassen en Prof. Dr. Eddie Denessen. Het vindt plaats in het gebouw van de Nationale Postcode Loterij voor alle School’s cool vestigingen en landelijke samenwerkingspartners, waaronder de Nationale Postcode Loterij, Stichting Kinderpostzegels en Janivo, die hun steentje hebben bijgedragen aan de verdere groei en professionalisering van School’s cool.

“Onze gemotiveerde collega’s en mentoren in het land begeleiden iedere dag weer, schoolgaande kinderen met veel plezier om hun écht een stap verder te helpen in het leven. Samen met scholen, ouders, subsidieverstrekkers en sponsoren zorgt School’s cool al 25 jaar voor groei bij vele kinderen, daar zijn wij ontzettend trots op”, aldus Ingrid de Jong-Bloemers, interim-directeur van School’s cool Nederland.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top