SAMENWERKEN MET … Frédérique van Riessen van HUISWERKenzo

Wat is de juiste begeleiding?

Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Volgens Frédérique van Riessen gaat het er vooral om dat je persoonlijk aansluit bij de mogelijkheden en het niveau van het kind, de leerling. Via School’s cool kwam ze met een nieuwe leerling in contact. Frédérique is eigenaar van ‘HUISWERKenzo’ dat gevestigd is aan de Koornmarkt. Zes jaar geleden nam ze het instituut over nadat ze er zes jaar had gewerkt. Ze heeft Nederlands gestudeerd en een jaar les gegeven op het CLD. Momenteel begeleidt ze geheel belangeloos Basmallah, een leerling van School’s cool, en staat ze rechtstreeks in contact de ouders van Basmallah en met Jip, de mentor van School’s cool. Basmallah zit nu in 2 Mavo en komt 4x per week voor huiswerkbegeleiding.

Dichtbij de leerling

Frédérique legt uit dat HUISWERKenzo de school niet kan vervangen, maar wel een deel van de thuissituatie. Ze wil graag dichtbij de leerling staan, net als een moeder die na school een kopje thee drinkt met haar kind en vraagt hoe het met haar gaat. Het doel hiervan is dat het kind zich thuis gaat voelen, zodat ze zelfverzekerder kan worden en zelfvertrouwen kan opbouwen. Dat is de basis. Wat hierbij ook belangrijk is, is dat je laat zien wat ze wél kan, wat er al wél is. Een voorbeeld: Bij het overhoren van het huiswerk stel je eerst makkelijke vragen, zodat de leerling ziet wat hij al wél weet en kan. Dat geeft hem een goed gevoel en daarna kun je een stapje verder zetten. HUISWERKenzo werkt met kleine groepjes van 1 begeleider op 6 leerlingen, zodat ze veel individuele aandacht krijgen. Het niveau gaat van VMBO-B tot VWO. Ze komen veelal 2 à 3x per week en de onder- en bovenbouw zijn gescheiden. Sommigen krijgen individuele bijles. De begeleiders zijn studenten.

Mooi moment

Het mooie van dit werk is ook, zegt Frédérique, ‘als het lampje aangaat’. Hiermee bedoelt ze dat aanvankelijk de leerling de stof nog niet begrijpt, maar door aan te sluiten en in te schatten wat de leerling nodig heeft, gaat vaak het kwartje vallen oftewel ‘gaat het lampje aan’. ‘Dat is altijd een mooi moment’, zegt Frédérique stralend. Dit lukt echter alleen als de leerling op het voor hem passende niveau zit. ‘Het gaat er niet om zo hoog mogelijk te komen, maar het onderwijs te volgen op jouw eigen niveau, wat bij jou het beste past’, legt Frédérique uit.’ Zo had Basmallah net niet genoeg punten voor 2 Havo, maar nu in 2 Mavo haalt ze allemaal achten en negens. Hierdoor zit ze beter in haar vel.’

Tevreden over samenwerking

Frédérique voegt toe: De sfeer bij ons is relaxter dan op school, ook door de individuele aandacht die wij ze kunnen geven. ‘Op de vraag wat je als begeleider nodig hebt om dit werk goed te kunnen doen, is het antwoord: geduld. ‘Sommigen zijn dieseltjes en die hebben tijd nodig om op gang te komen of om iets te snappen. Belangrijk is dan dat je als begeleider de juiste vragen stelt die aansluiten bij het kind.’ Frédérique is heel tevreden over de goede samenwerking met School’s cool. Het doel hiervan is om kinderen in een kwetsbare situatie verder te helpen met schoolresultaten, zichzelf en hun mogelijkheden in de samenleving. ‘En’, zegt ze lachend, ‘ik leer zelf ook nog iedere dag hoor! Ik weet nu ook hoe ik de balansmethode van wiskunde kan toepassen op de natuurkunde!’

Frédérique van Riessen van HUISWERKenzo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin