Lees ons nieuwe jaarbericht 2017 – 2018

Goed onderwijs bereidt kinderen voor op een goede plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook ouders willen het beste  voor hun kind. Sommige leerlingen en hun ouders hebben moeite om  op een goede manier belangrijke momenten in hun schoolloopbaan  vorm te geven, zoals bijvoorbeeld de overgang van basis- naar  voortgezet onderwijs of bij keuzemomenten.

Het voorbereiden en maken van deze keuzes kan voor leerlingen ingewikkeld zijn en  hun ouders zijn niet altijd in staat om ze daarbij te helpen. School’s cool zet er er voor in om  de kansen voor deze kinderen te verbeteren door ze een mentoraat te bieden. In ons nieuwe jaarbericht ‘2017 – 2018 : een goed gelukt jaar’ kunnen jullie lezen wat er in dit seizoen allemaal is gebeurd. Een getal melden we alvast met trots. Voor 61 mentorleerlingen was het een geslaagd jaar.

Dankjewel!

Tot slot bedanken we namens de leerlingen en  hun ouders van de lichting 2017-2018  alle mentoren, mentorcoordinatoren en  andere vrijwilligers en mensen die zich  voor School’s cool Delft hebben ingezet. We bedanken ook de organisaties die  ons hielpen de kosten te dekken: Gemeente Delft, Onderwijs Delft v.o., Fonds 1818, Stichting voor Hulp aan  Delftse Jongeren, Stichting Kinderpost- zegels Nederland, VSB-fonds, Stichting  Boschuysen, Stichting de Lichtboei,  Zonnige Jeugd en Madurodam Kinderfonds.

Klik hier voor het jaarbericht.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin