Scroll naar top

Geschiedenis

De stichting School’s cool Delft is in oktober 2009 opgericht, op initiatief van Mirjam Biegstraaten en Joan Koene.

In schooljaar 2010-2011, het eerste jaar dat School’s cool in Delft actief was, zijn 15 mentor-leerlingkoppels aan de slag gegaan. In de eerste jaren is School’s cool Delft actief geweest in het begeleiden van leerlingen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Sinds juni 2012 is het project De Juiste Keuze onderdeel geworden van de stichting School’s cool Delft. School’s cool en De Juiste Keuze vullen elkaar perfect aan en hebben dezelfde doelstelling. De Juiste Keuze begeleidde ouders van leerlingen van groep 8 in het maken van de juiste keuze van het vervolgonderwijs voor hun kinderen.

Oorspronkelijk is De Juiste Keuze in 2006 door de gemeente Delft opgestart vanuit het onderwijsachterstandenbeleid

In 2016 is De Juiste Keuze opgegaan in School’s cool XS. Het zwaartepunt van de begeleiding van leerlingen uit groep 8 verschoof hierdoor van ondersteuning van de ouders naar een mentorprogramma voor de kinderen zelf.

In 2016 zijn we ook gestart met de begeleiding van leerlingen vanaf het 2e leerjaar in het voortgezet onderwijs (XL)

Vanaf het schooljaar 2016/2017 zijn er dus drie programma’s actief binnen School’s cool Delft, namelijk XS, SsC en XL.

Oorspronkelijk is De Juiste Keuze in 2006 door de gemeente Delft opgestart vanuit het onderwijsachterstandenbeleid

Sinds het ontstaan in 1996 van School’s cool in Amsterdam is het aantal steden, waar het project draait, blijven groeien. Inmiddels zijn op 16 plaatsen in Nederland School’s cool-vestigingen actief.

Sinds 23 maart 2012 werken de verschillende School’s cool-organisaties in Nederland officieel samen in de Stichting School’s cool Nederland.

De stichting heeft als doel de deelnemende organisaties te ondersteunen, onder meer door het bevorderen van samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring, het (laten) uitvoeren van (wetenschappelijke) effectmetingen en het waarborgen van de kwaliteit.

Voor meer informatie over deze overkoepelende stichting: www.schoolscool.nl

Jaarbericht

Hieronder kunt u ieder jaarbericht terug vinden in PDF Formaat.

Nieuwsbrief

Jaargang 2018 - 2019

Ouder

Meldcode

Meldcode & veiligheid
Stichting School’s cool Delft spant zich in om de veiligheid te waarborgen van zowel leerlingen als thuismentoren. Om te zorgen voor een veilige organisatie werken we met de meldcode van de toolkit “In veilige handen” van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Daarnaast hebben we een meldcode ingevoerd die ons in staat moet stellen adequaat te reageren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Alle mentoren en coördinatoren zijn op de hoogte van deze meldcode. School’s cool heeft een vertrouwenspersoon aangesteld om mentoren bij vragen te ondersteunen en eventuele meldingen te coördineren.

Verklaring omtrent gedrag
Alle mentoren die bij School’s cool werken zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent gedrag). Deze worden door School’s cool voor de start van het mentoraat aangevraagd.

Team

Zakelijk leider

Toos Thoolen
tel: 06-24221874
toos@schoolscooldelft.nl

Projectleiders

Marieke Kremers (SsC)
tel: 06-24541563
marieke@schoolscooldelft.nl

Ellen de Looff (XL + XS)
tel: 06-42404908
ellen@schoolscooldelft.nl

Mentorcoördinatoren

Nimco Ahmed (XS)
Eva van Loon (XS)
Dick Stammes (XL)
Arjen van der Heijden (XL)
Petra Goudappel (SsC)
Mariette Tol (SsC)
Bianca Oosterman (SsC)
Els Schotte (SsC)
Margot de Wit (SsC)

Bestuur

voorzitter: Angelika Voss
secretaris: Caroline Boom
penningmeester: Jaap van Hal
algemeen bestuurslid: Marleen de Wilde

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

En alle andere vrijwilligers!

Vacatures

Hieronder vindt u alle openstaande vacatures van School’s Cool Delft.

Helaas hebben we momenteel geen vacature, verder zijn wij altijd op zoek naar mentoren voor alle projecten. Klik hiervoor op de knop “word mentor” op de homepage.

Partners

Subsidie verstrekkers

Partners