Ideeën voor ‘Samen werken aan Delft’

Nu de wethouders zijn geïnstalleerd kan aan de slag worden gegaan met de uitvoering van ‘Samen werken aan Delft’. In dit nieuwe coalitieakkoord wordt vooral het belang van meer verbinding met elkaar benadrukt. School’s cool Delft denkt en doet graag mee. Het akkoord geeft voor ons  aanknopingspunten om samen met scholen, ouders en vrijwilligers de kansengelijkheid voor leerlingen in Delft verder te vergroten. Hier volgen wat van onze ideeën, die passen bij acties uit het akkoord.

DE STAD MAKEN WE MET ELKAAR | Het college zet zich in om samen de stad te maken door met de bewoners en partners de samenwerking te intensiveren.*

Voor School’s Cool is het ieder jaar weer spannend of we voldoende mentoren voor honderd leerlingen kunnen vinden. Terwijl het mentorschap bij School’s Cool een prachtige manier is om uit je bubbel te komen en je wereld te verbreden. Het zou ons helpen als de gemeente faciliteert dat vrijwilligersorganisaties goed vindbaar zijn, óók voor scholen (op Delftse Kaart). En dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door haar werknemers te stimuleren vrijwilligerswerk te doen.

DELFT KANSRIJK VOOR IEDEREEN | Het college staat open voor samenwerking met nieuwe lokale initiatieven, zoals Buurtfabriek Buitenhof en CANIDREAM.*

Hoe mooi zou het zijn als de buurtfabriek ook plek biedt aan onze leerlingen om samen met hun mentor af te spreken, en voor gezamenlijke activiteiten. Wij vragen de gemeente dit idee te koesteren en verder te helpen.

VERVOLG MEETUP KLASSEN DELFT | Alweer een jaar geleden hebben wij samen met de gemeente de Meetup Klassen Delft georganiseerd, waarin we naar aanleiding van de documentaire Klassen, gesproken hebben over kansengelijkheid. We willen hier graag vervolg aan geven, maar kunnen dat niet alleen. We denken aan het op een aansprekende manier delen van Delftse best practices; die zijn er veel.

VERBINDING MET ELKAAR |  begint met contact. Daarom hebben we de wethouders en raadsleden na hun installering gefeliciteerd en uitgenodigd om (onder het genot van een beker koffie) onze ideeën met elkaar te delen. Zo kunnen we samen verder werken aan Delft.

 

*Acties genoemd in coalitieakkoord Samen werken aan Delft

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top